Moet er een voorschot betaald worden ?
Wij vragen een voorschot van 40%.  
Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen als het om erg omvangrijke en dure opdrachten gaat waarvan de productieduur verschillende dagen in beslag neemt of voor opdrachten in het buitenland, vragen wij een voorschot van 60%.
Wie regelt de rechten van SABAM bij het gebruik van commerciële muziek ?
De verplichtingen ten overstaan van SABAM vallen altijd volledig ten laste van de klant.
SABAM kan bereikt worden op www.sabam.be
Hoe komt het dat CameraWorks doorgaans goedkoper is dan de concurrentie ?
Ons team bestaat uit een jonge dynamische ploeg en niet uit mensen die vastgeroest zijn in oude gewoonten en bovendien hoge looneisen stellen omwille van hun jarenlange anciënniteit.